תרגילים מתקנים אינטגרטיביים

קורס ייחודי וחדשני העוסק בנושא תרגילים מתקנים אינטגרטיביים להתמודדות עם פציעות במערכת השלד-שריר ודרכי מניעה. במסגרת הקורס יוצגו פתרונות לאבחון תנועתי המושתתים על שיטות מוכחות מחקרית שהתפתחו לאורך השנים

Go to link