top of page

ראשי > טיפולים > טיפולים נוספים

 

גירויים חשמליים

שימוש במגוון סוגים של גירויים חשמליים, כגון טנס (TENS) סנסורי, טנס מוטורי, זרם אינטרפרנציאלי ועוד במטרה להפחית כאב ולהפחית את השימוש בכדורים נוגדי כאב,  שיקום ושיפור יכולות מערכת התנועה והשרירים אחרי פציעה, שיפור בטווחי התנועה המפרקיים, חיזוק שרירים, הורדת נפיחות ועוד.

Anchor 2

טיפולים לרקמת הפסציה (SMFR, Manipulation of the Fascia)

טיפול במערכת המקשרת בין אברי הגוף לרבות השרירים – הפסציה שדרך טיפול בנקודות מסויימות, שחרור נוקשות מקומית לאורכה ולרוחבה ותרגילים באמצעות מכשור ייעודי ניתן לשפר את התנועתית בה ועל ידי כך להביא לתמורות חיוביות מבחינת כאב, תפקוד, טווחי תנועה, כוח וכו'.

Anchor 3

מתיחות

טיפול במערכת המקשרת בין אברי הגוף לרבות השרירים – הפסציה שדרך טיפול בנקודות מסויימות, שחרור נוקשות מקומית לאורכה ולרוחבה ותרגילים באמצעות מכשור ייעודי ניתן לשפר את התנועתית בה ועל ידי כך להביא לתמורות חיוביות מבחינת כאב, תפקוד, טווחי תנועה, כוח וכו'.

Anchor 4

הדרכה לתרגילים מתקנים לאימון מיטבי ושימור תוצאות הטיפול

לטפל בטכניקות מנואליות (ידניות) ובטכניקות טיפוליות נוספות ללא מתן תרגילים מתאימים משול להכנת עוגה מבלי להכניסה בסוף ההכנה לתנור – ההישגים הטיפוליים ייעלמו לאחר זמן קצר. במסגרת הטיפול – יינתנו תרגילים מתקנים למטרות שימור ההישגים הטיפוליים ותרגילי המשך לשיפור המצב הגופני בדגש על אזור הפגיעה והפציעה

הדרכה לתרגילים מתקנים לאימון מיטבי ושימור תוצאות הטיפול

לטפל בטכניקות מנואליות (ידניות) ובטכניקות טיפוליות נוספות ללא מתן תרגילים מתאימים משול להכנת עוגה מבלי להכניסה בסוף ההכנה לתנור – ההישגים הטיפוליים ייעלמו לאחר זמן קצר. במסגרת הטיפול – יינתנו תרגילים מתקנים למטרות שימור ההישגים הטיפוליים ותרגילי המשך לשיפור המצב הגופני בדגש על אזור הפגיעה והפציעה

bottom of page