top of page

ארגונומיה
מילת פלא לתפוקה טובה יותר בעבודה

 

במסגרת ההרצאה נעסוק:

 • במה זה ארגונומיה, סיבות נפוצות לבעיות בסביבת העבודה,שחיקה בעבודה וחוסר תפוקה של העובדים על רקע זה.

 • נעבור על נגיעות מההיסטוריה ש התפתחות הארגונומיה עד ימינו אנו..

 • נדבר על חשיבות ויעילות הייעוץ הארגונומי לארגונים תוך התבססות על מחקרים המראים זאת.

 • ונקשר את כל הנושאים עם עצות לייעול סביבות העבודה הנוכחיות ומתן כלים מידיים וקלים ליישום לשיפור נושאים כמו יציבה, שימור תנועה, מניעת שחיקה ושיפור תפוקה אצל העובד.

 

מטרת ההרצאה:

 • מתן רקע להבנת נושא הארגונומיה

 • שימור יכולות קיימות ומתן כלים ליצירת סביבת עבודה נוחה יותר

 • מקסום התפוקה של העובד בראי הארגונומיה

 

ההרצאה מתאימה ל:

 • ארגונים פרטיים

 • חברות הייטק

 • בתי ספר ומוסדות אקדמיה

 • קבוצות עניין קטנות

bottom of page