top of page

 

הטיפול כולל אבחון מלא כדי להתחקות אחר מקורות הכאב והמגבלה הקיימת ושימוש במגוון שיטות טיפול לפתרון הבעיה וביניהם:

 

1.טיפולים מנואלים הכוללים: מוביליזציות מפרקיות, מניפולציות מפרקיות, מוביליזציות של רקמה רכה

2. עיסוי

3. דיקור יבש

4. טייפינג (קינזיוטייפינג וטייפינג ריגידי)

5. אולטרה-סאונד

6. גירויים חשמליים

7. טיפולים לרקמת הפסציה (SMFR , Manipulation of the Fascia)

8. מתיחות

9. הדרכה לתרגילים מתקנים לאימון מיטבי ושימור תוצאות הטיפול

10. חימום וקירור

11. פילאטיס שיקומי

12. תרגילים מתקנים אינטגרטיביים

13. אבחון וטיפול לפי עקרונות הקינזיולוגיה היישומית

14. טיפול לפי שיטת מאליגן לבעיות מפרקיות

15. ביצוע סקירות גופניות לרבות לפי שיטות FMS ותרגילים מתקנים אינטגרטיביים

 

bottom of page