top of page

סדנה בשיטת הטיפול – קינזיוטייפינג:

 

קינזיוטייפינג היא שיטת טיפול, בה נעשה שימוש בסרט דביק המונח על העור בצורות מסוימות, בהתאם למהות הבעיה שעלתה באבחון הגופני.

כתוצאה מכך נוצר אפקט טיפולי במקום הנחת הטייפ - שעוזר בריפוי, הפחתת כאבים ושיקום.

סדנת הקינזיוטייפינג להכשרת מטפלים בשימוש בשיטה, משלבת את תאור היגיון השיטה, סקירת ההיסטוריה של החבישות והטיפול באמצעות טייפינג, לימוד אפליקציות של הנחת הטייפ על מקומות בגוף לפי אבחון מתאים והמלצה לתרגילים המבוססים על ממצאי הבדיקה.

 

במהלך הסדנה יקבל התלמיד את הכלים המתאימים לשימוש בקינזיוטייפינג להורדת כאב, להורדת נפיחות, להגדלת טווחי תנועה

 

נושאי הלימוד בסדנת קינזיוטייפינג:

שיטות לבדיקה ואבחון בעיות אורטופדיות רלבנטיות

טכניקות לתמיכה ברקמה רכה

עקרונות השיטה

התמודדות עם פתולוגיות אורטופדיות באמצעות השיטה

תיקון מכאני של ליקויים מפרקיים

שיפור החשיבה הקלינית לפתרון הבעיה בדגש על השיטה

bottom of page